Slippage là gì

Trượt trong forex là gì? Slippage là một thuật ngữ kỹ thuật được sử dụng để chỉ sự thay đổi nhanh chóng về giá trị của một loại tiền tệ so với các xu hướng của cùng loại tiền tệ trong các biến động thị trường trước đó. Hành động này có thể hoàn toàn là một thao túng kỹ thuật từ phía các nhà giao dịch, những người có thể đã bán với giá mở cửa thấp cho tiền tệ và sẽ bắt đầu kiếm lợi nhuận lớn từ hành động giá đó để mua thêm tiền và mất nó trong khóa học của một vài giờ.

Về mặt kỹ thuật, trượt trong forex là gì? Slippage in forex là một thuật ngữ chỉ thực tế là giá của một loại tiền tệ cực kỳ cao hoặc cực kỳ thấp trong một khoảng thời gian ngắn. Hiện tượng này chỉ được tìm thấy trong các tình huống cực đoan như giao dịch tiền tệ, liên quan đến số vốn lớn, và không chỉ đơn giản là xảy ra thông thường.

Trượt trong forex là gì? Sự trượt dốc trong ngoại hối chủ yếu được quan sát trong bản chất của các giao dịch nhỏ. Việc xử lý các đơn đặt hàng tương đối chậm và khối lượng đơn đặt hàng lớn có nghĩa là có nhiều khả năng một người tham gia giao dịch có thể có thể thao túng biến động giá slippage là gì.

Nếu một giao dịch thực hiện không thành công, rất có thể nhà giao dịch sẽ đưa ra giả định sai lầm rằng giá của đồng tiền dự kiến ​​sẽ tăng nhanh. Đó là lý do tại sao nên dành thời gian để tích lũy kinh nghiệm trong giao dịch ngoại hối. Điều này cho phép người giao dịch hiểu các thuật ngữ kỹ thuật, chẳng hạn như trượt, để hiểu cơ chế thị trường và các quy trình giao dịch.

Trượt trong forex là gì? Làm thế nào nó có thể được giảm thiểu?

Cách tiếp cận tốt nhất để ngăn chặn sự trượt dốc trong ngoại hối là đảm bảo rằng có đủ thời gian để phản ứng nhanh chóng. Nếu một nhà giao dịch có thể phản ứng trong vòng vài giây, thì họ có thể bán ngay khi mở trong quá trình giao dịch hoặc thực hiện một lối thoát, một khi thị trường đã tăng. Nếu một nhà giao dịch chờ đợi lâu hơn, rủi ro của bất kỳ sự trượt giá nào cao hơn nhiều, vì tỷ lệ cao hơn nhiều tình huống giao dịch sẽ xảy ra.

Cách tốt nhất để biết khi nào xảy ra trượt giá là lắng nghe thị trường và theo dõi các cách thức khác nhau mà thị trường đang di chuyển. Kiến thức này là bắt buộc đối với một nhà giao dịch để chuẩn bị bản thân theo cách mà họ có thể đối phó với những thay đổi đột ngột trong chuyển động tiền tệ.

Thêm thông tin trên trang web FIBO Group